Bestellijst

Geen bestellingen

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Alle inschrijvingen geschieden in volgorde van ontvangst via de website www.vuzuidlaren.nl. Zolang plaatsen beschikbaar zijn, kan het gehele jaar door worden ingeschreven. Een cursus gaat door onder voorwaarde dat er naar het oordeel van het bestuur voldoende aanmeldingen zijn.

Inschrijven en betalen verlopen als volgt:

  • Bij aanmelding via de website ontvangt u automatisch per email een bevestiging van deze aanmelding. U krijgt vervolgens na de administratieve verwerking per e-mail voor elke cursus een bevestiging van uw inschrijving. Een bevestiging van deelname ontvangt u per e-mail uiterlijk 1 week voor aanvang, bij voldoende deelname.
  • De betaling voor de cursus/ lezing is op basis van automatische incasso. De automatische incasso wordt in de eerste week van de cursus van uw rekening afgeschreven. U kunt zelf een incasso, als u met de betaling niet akkoord gaat, ongedaan maken tot maximaal 8 weken na de afschrijving.
  • Voor cursussen met een cursusbedrag hoger dan € 100 kan op verzoek in twee termijnen worden betaald.

 

Terugbetaling cursusgeld, annulering

De Volksuniversiteit Zuidlaren kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. Het bestuur behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Een docentwijziging geeft geen recht op teruggaaf van cursusgeld.

Bij tussentijdse beëindiging wordt alleen in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing naar een andere regio, langdurige ziekte) op schriftelijk verzoek gedeeltelijke restitutie verleend; op dit bedrag wordt altijd € 10 administratiekosten in mindering gebracht.

 

Aanvang cursussen

In de week voorafgaand aan de datum waarop de cursus begint, ontvangt u bericht of de cursus definitief doorgaat.  Wanneer een cursus om welke reden dan ook moet komen te vervallen, ontvangt u een week voor aanvang bericht.

 

Lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die bij de cursussen staan vermeld, moet u met de docent verrekenen. Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). De Volksuniversiteit Zuidlaren is niet verantwoordelijk voor aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus (om welke reden dan ook) niet door kan gaan.

 

Niet-gegeven lessen

Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel met één of twee weken kan worden verlengd. Als een docent drie of meer lessen geen les kan geven, wordt een evenredig deel van het cursusgeld teruggestort. Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Zuidlaren uitgaan. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus.

 

Consumpties

Tijdens de pauze kan er voor eigen rekening, tenzij anders vermeld, koffie en thee worden gedronken.